MED RAK RYGG STOLTHET OG ARBEIDSGLEDE


RAK er en produksjonsbedrift og tiltaksarrangør for NAV. Vår visjon er «Vi åpner dører». Vårt mål er å legge til rette for et aktivt yrkesliv, på R A K eller i det ordinære arbeidsmarkedet. Vi ser på arbeid som en viktig bidragsyter til god livskvalitet!

Gjennom våre verdier arbeidsglede, likeverd og vekst setter vi individet i fokus og har et helhetsperspektiv på deg i din utviklingsprosess. Vi skaper arbeidsglede gjennom meningsfylt arbeid. Hos oss er alle viktige og vi legger til rette for utvikling, mestring og sunn vekst. Vi tilbyr individuell veiledning med opplæring og arbeidstrening slik at du skal kunne realisere egne mål i forhold til arbeid og aktivitet. Som deltaker vil du erfare at dyktige fagfolk bistår og hjelper deg til å utvikle din egen plan, finne dine ubrukte ressurser og nå dine mål. Med dette som grunnlag lager vi produkter og tilbyr tjenester vi er svært stolte av og som er til glede i et større perspektiv enn bare for sluttbruker.

Revetal arbeid og kompetanse AS

Org. nr: NO 951 559 458 MVA
Sentralbord: 33 06 19 80
E-post: post@rak.as

Adresse

Postadresse: Postboks 90, 3164 Revetal
Besøksadresse: Industriveien 2B, 3174 Revetal
Besøksadresse butikk:
Olgar Dahls vei 1, 3175 Ramnes
Kart til butikk

Vi er en vekstbedrift

© 2021 REVETAL ARBEID OG KOMPETANSE AS