Med RAK rygg, stolthet og arbeidsglede


Revetal arbeid og kompetanse er en arbeids- og inkluderingsbedrift i Tønsberg, og er en tiltaksarrangør for NAV Vestfold og Telemark. Vi tilbyr varig tilrettelagte arbeidsplasser, arbeids forberedende trening og ulike lærekandidatløp.

Gjennom våre verdier arbeidsglede, likeverd og vekst setter vi individet i fokus. Vi skaper arbeidsglede gjennom meningsfylt arbeid.

Vi tilbyr individuell opplæring, veiledning og arbeidstrening slik at du skal kunne realisere dine mål i forhold til arbeid og aktivitet.

Som deltaker vil du erfare at dyktige fagfolk bistår og hjelper deg til å utvikle din egen plan, finne dine ubrukte ressurser og nå dine mål. Med dette som grunnlag lager vi produkter og tilbyr tjenester vi er svært stolte av og som er til glede i et større perspektiv enn bare for sluttbruker.

Revetal arbeid og kompetanse AS

Org. nr: NO 951 559 458 MVA
Sentralbord: 33 06 19 80
E-post: post@rak.as

Adresse

Postadresse: Postboks 90, 3164 Revetal
Besøksadresse: Industriveien 2B, 3174 Revetal
Besøksadresse butikk:
Olgar Dahls vei 1, 3175 Ramnes
Kart til butikk

Vi er en vekstbedrift

© 2021 REVETAL ARBEID OG KOMPETANSE AS