Skip to main content


om oss

RAK ble stiftet i 1989 og eies av  Tønsberg og Holmestrand kommune. I 2017 byttet bedriften navn fra ASVO Revetal AS til Revetal Arbeid og Kompetanse AS – R A K.

Ansatte
Vi er 8 ansatte i staben. I tillegg er vi 27 arbeidstakere i Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA), flere Lærekandidater og jobbsøkere i Arbeidsforberedende Trening (AFT). RAK tar også jevnlig imot hospitanter og skoleelever i kortere perioder.

Samarbeid
RAK har et tett og godt samarbeid med NAV Vestfold, NAV Tønsberg og NAV Holmestrand, i tillegg til våre eierkommuner; Tønsberg kommune, Holmestrand Kommune samt opplæringskontoret Oktav. Vi har jevnlige møter hvor vi oppdaterer hverandre, legger planer, gjennomgår søkerlister og sammen finner gode løsninger for våre tiltaksdeltakere.

eQuass Assurance

eQuass er et europeisk kvalitetssikringssystem for velferdstjenester, som krever revisjon og sertifisering hvert 3. år. R A K har vært sertifisert i dette systemet siden 2011. På denne måten har vi sikret at vi gir god kvalitet på våre tjenester, og at vi alltid jobber for å bli en stadig bedre samarbeidspartner for tiltaksdeltakere, NAV, kommuner og bedrifter i lokalsamfunnet.

Samarbeidspartnere