Skip to main content

Tiltak

VARIG TILRETTELAGT ARBEID (VTA)

Varig tilrettelagt arbeid kan tilbys personer som har behov for arbeid i en skjermet virksomhet med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. 

ARBEIDSFORBEREDENDE TRENING (AFT)

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et arbeidsrettet tiltak for deg som har fått arbeidsevnen nedsatt og ønsker tett oppfølging og arbeidstrening for å komme ut i ordinært arbeid. 

LÆREKANDIDAT

RAK tilbyr tilpasset opplæring i vår bedrift. Dette betyr at skoleelever på videregående skole med behov for individuell tilrettelegging kan ta et 2- årig opplæringsløp i vår bedrift.