Tiltak

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Varig tilrettelagt arbeid kan tilbys personer som har behov for arbeid i en skjermet virksomhet med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Varig tilrettelagt arbeid kan også tilbys som enkeltplasser i ordinære virksomheter

Arbeidsforberedende trening (AFT)

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et arbeidsrettet tiltak for deg som har fått arbeidsevnen nedsatt og ønsker tett oppfølging og arbeidstrening for å komme ut i ordinært arbeid. RAK er tiltaksarrangør for AFT-tiltaket i regi av NAV.

Lærekandidat

RAK tilbyr tilpasset opplæring i vår bedrift. Dette betyr at skoleelever på videregående skole med behov for individuell tilrettelegging kan ta et 2- årig opplæringsløp i vår bedrift.

Revetal arbeid og kompetanse AS

Org. nr: NO 951 559 458 MVA
Sentralbord: 33 06 19 80
E-post: post@rak.as

Adresse

Postadresse: Postboks 90, 3164 Revetal
Besøksadresse: Industriveien 2B, 3174 Revetal
Besøksadresse butikk:
Olgar Dahls vei 1, 3175 Ramnes
Kart til butikk

Vi er en vekstbedrift

Levert av Ascentia AS