Tiltak

VARIG TILRETTELAGT ARBEID (VTA)

Varig tilrettelagt arbeid kan tilbys personer som har behov for arbeid i en skjermet virksomhet med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. 

ARBEIDSFORBEREDENDE TRENING (AFT)

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et arbeidsrettet tiltak for deg som har fått arbeidsevnen nedsatt og ønsker tett oppfølging og arbeidstrening for å komme ut i ordinært arbeid. 

LÆREKANDIDAT

RAK tilbyr tilpasset opplæring i vår bedrift. Dette betyr at skoleelever på videregående skole med behov for individuell tilrettelegging kan ta et 2- årig opplæringsløp i vår bedrift.

Revetal arbeid og kompetanse AS

Org. nr: NO 951 559 458 MVA
Sentralbord: 33 06 19 80
E-post: post@rak.as

Adresse

Postadresse: Postboks 90, 3164 Revetal
Besøksadresse: Industriveien 2B, 3174 Revetal
Besøksadresse butikk:
Olgar Dahls vei 1, 3175 Ramnes
Kart til butikk

Vi er en vekstbedrift

© 2021 REVETAL ARBEID OG KOMPETANSE AS