Skip to main content

Arbeidsforberedende trening (AFT)

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et arbeidsrettet tiltak for deg som har fått arbeidsevnen nedsatt og ønsker tett oppfølging og arbeidstrening for å komme ut i ordinært arbeid. RAK er tiltaksarrangør for AFT-tiltaket i regi av NAV.

Gjennom dette tiltaket får du en dedikert veileder og støtte til

 • Kartlegging av interesser og jobbmuligheter gjennom profesjonell karriereveiledning
 • Å utvikle jobbferdigheter
 • Å begynne på en relevant arbeidspraksis, enten internt på RAK eller i ekstern bedrift
 • Oppfølging for å mestre jobbhverdagen
 • Å lage din egen CV og søknader
 • Individuell jobbsøkestrategi
 • Å finne din egen jobb eller starte på utdanning

Vi har 5 plasser og 1 veileder i tiltaket. Det er din NAV-veileder som melder deg inn.

Du må kunne være i minimum 50 % aktivitet og være motivert for å komme ut i jobb! 

Jobbveileder og egen handlingsplan

Hos oss får du kontakt med en godt kvalifisert jobbveileder. Vi vil sammen med deg lage en handlingsplan som vil være rammen på vårt videre samarbeid. Her vil vi bli enige om mål og aktiviteter som skrives ned, samt at vi fordeler og setter opp frister. Gjennom våre gode kontakter med næringslivet vil du øke sjansen for å komme i jobb, avklare din arbeidsevne eller annet ut fra ditt eget behov.

Aktiv deltakelse

I alle tiltak er det aktivitetsplikt og derfor forventes det at du bidrar aktivt i din egen prosess.

Planer og rapporter

Alle dine aktiviteter med jobbkonsulent danner grunnlag for de rapporter vi sender til NAV. Alle dokumenter som vi sender vil bli gjennomgått og underskrevet av deg før de sendes videre.

Dersom du ønsker å gi oss tilbakemeldinger underveis kan du når som helst snakke med din jobbveileder.

Aktuelle aktiviteter i tiltaket kan være

 • kartlegging av dine ressurser og behov
 • karriereveiledning og hjelp til å se dine muligheter på arbeidsmarkedet
 • opplæring og hjelp knyttet til ulike måter å skaffe jobb på
 • informasjon om og hjelp til å søke på aktuell utdanning
 • arbeidstrening med tett oppfølging og samarbeid med arbeidsgiver
 • opplæring og trening i det som er nødvendig for at du skal mestre en jobb eller utdanning
 • tilpasning og tilrettelegging av jobb og jobbsituasjon
 • rekruttering

Underveis i tiltaket vil du få individuelt tilpasset oppfølging og veiledning knyttet til aktivitetene i tiltaket og målet om jobb eller utdanning. Vi kan samarbeide med andre aktører som du og NAV vurderer som viktige.

For mer info eller avtale kontakt: veronica@rak.as eller på telefon: Veronica +47 488 95 911

Tilbakemeldinger

«Jeg er utrolig takknemlig for tiden på R A K. Spesielt er jeg takknemlig for Veronica sin veiledning gjennom hele prosessen. Hun har benyttet kartleggingsverktøy som har vært dører mot muligheter jeg ikke har vurdert før, ei heller blitt presentert for tidligere. Jeg har hatt behov for et hjertevarmt menneske som Veronica, som dytter akkurat passe slik at jeg tør å satse på ideer jeg har. Fokuset har vært på mine styrker og det har hjulpet meg til å ha mer tro på meg selv. Hun ser og lytter genuint. Når jeg har vært utslitt har hun gitt meg tid og rom slik at jeg kunne få gjort det jeg skal»
Kvinne, 49 år

«Jeg har fått god oppfølging på R A K. Jeg ble møtt med et smil. Veilederen min var veldig forståelsesfull og skjønte mine utfordringer og hva jeg hadde behov for. Jeg ble tatt imot med åpne armer på Olgars bruktbutikk. Jeg ble ikke satt i en bås, de så hva jeg kunne, og ikke hva jeg ikke kunne»
Kvinne, 45 år

«I starten var det vanskelig for meg. Jeg følte jeg var plassert i en bås jeg ikke kjente meg igjen i. Jeg var nok litt forutinntatt. Det tok ikke lang tid før jeg skjønte at jeg tok feil. Jeg ble raskt en ressurs og fikk kjenne på ansvar og mestring. Yrkesstoltheten gikk seriøst fra 0 % til 100 % på 1 år. Tiden på R A K ga meg muligheten til å vokse veldig i meg selv, og var også med på å åpne øynene mine for en ny yrkesvei jeg aldri hadde sett for meg. Jeg er utrolig glad og takknemlig for at jeg ga R A K en sjanse, i stedet for å stikke av, som jeg hadde mest lyst til. Nå er livet mitt bedre enn jeg noen gang kunne drømme om»
Mann, 37 år

«I mange år har jeg strevet med å få mine rettigheter og vært ut og inn i tiltak. Jeg ble ikke hørt i det hele tatt. Det har vært ting jeg har etterspurt i mange år og hatt flere år med strev helt tilbake til barneskolen og ungdomskolen. Men så kom jeg inn på R A K nå i voksen alder. Noe som jeg var super skeptisk til og gikk inn med en murvegg for jeg hadde null tro på dette da i mange år har jeg vært en kasteball. Men det visste jeg at det var det beste som kunne skje meg. Jeg fikk den hjelpen jeg trengte, og som jeg har etterspurt i så mange år. Og jeg får min utdannings drøm. R A K er et sted som reddet meg og en fantastisk opplevelse. Jeg ble hørt, sett og ikke minst samarbeidet med. Jeg vil alltid huske den hjelpen jeg fikk der»
Kvinne, 34 år

«Jeg er veldig fornøyd for at jeg hadde mulighet til å samarbeide med RAK. Jeg fikk jobb jeg hadde drømt selv om det var lite sjans. Jeg fikk profesjonell hjelp der. Den medarbeider som ble tildelt meg gjorde jobben sin ærlig og helhjertet. Aldri opplevd noe liknendes på andre institusjoner. Anbefaler veldig!»
Mann 45 år

«Jeg kom til R A K i AFT tiltak gjennom NAV. Her ble jeg møtt med varme, forståelse og respekt. Veronica er en utrolig dyktig jobbkonsulent som har hjulpet meg gjennom en tung prosess med å avklare arbeidsevne og hun hjalp meg til å finne den perfekte jobben for meg. Jeg er utrolig takknemlig for alle på R A K som har vært så gode støttespillere.»
Kvinne 40 år

«Jeg kom inn på AFT på RAK, det siste året med Arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav. Fra første møte blei jeg møtt med smil, varm kaffe og en profesjonalitet som gav meg trygghet og pågangsmot for prosessen videre med å avklare min arbeidsevne. Vi jobbet grundig og trinnvis, hele tida med fokus på mine interesser og egne ønsker/kapasitet. De første månedene hjalp RAK til med å organisere arbeidspraksis i ekstern bedrift og sørget for god oppfølging underveis. Etter ekstern praksis fikk jeg muligheten til intern praksis på Olgars. På Olgars blei jeg også tatt imot med store smil, varm kaffe og fokus på mine muligheter, og evner. Ingen sa noen gang: «Dette tror jeg ikke du klarer.» Fokuset var heller motsatt: «Har du lyst til å prøve? Så bra. La oss finne ut hvordan vi best kan legge til rette for at det skal fungere!» Denne holdningen og det positive arbeidsfellesskapet på Olgars var svært motiverende og bidro til at jeg raskt følte meg som en del av laget og følte eierskap til Olgars og det vi produserte der. Arbeidsevnevurderingen munnet ut i en grundig sluttvurdering som blei en viktig del av grunnlaget da jeg søkte Nav om uføretrygd etter endt AFT ved RAK. En stor takk til RAK v/Veronica og alle på Olgars for all hjelp, støtte, veiledning og oppmuntring underveis!»
Mann 50 år

«Jeg hadde aldri hørt om RAK før det ble nevnt av min veileder ved Nav. Veldig takknemlig for at henne henviste meg videre til RAK.

Rak har hjulpet meg til å finne ut hva jeg kan trives best i, og hvor jeg forhåpentligvis kan få en økt arbeidskapasitet som er kompatibel med min helseutfordring. Gjennom å få støtte i å tørre å ta avgjørelser som for meg har vært veldig skummel, har jeg gjennomført det “skumle”. RAK har noen fantastiske fine verktøy hvor jeg har måttet gått skikkelig i tenkeboksen, og være 100% ærlig mot meg selv slik at utfallet av testene blir så autentiske som mulig. Dette har hjulpet meg til å bli flinkere til å lære meg selv og kjenne, men også fått satt ting i perspektiv i forhold til meg selv og arbeid. Hva som gir meg energi, hvor jeg kan utøve mine personlige egenskaper i tråd med å fungere mer enn jeg gjorde i mitt andre arbeidsforhold.

Jeg ble på veien veldig inspirert, og det føles godt at jeg nå kan ta veien videre med en ny utdanning, kombinert med vanlige behandling hos min behandler- målet er at jeg skal kunne stå i arbeid (helst 100%) og at mitt nye yrkesvalg er mer forenelig med min helsesituasjon.
Ikke noe av dette hadde jeg klart på egenhånd uten å ha fått grundig, profesjonell hjelp av RAK. Veldig takknemlig. Jeg vil tørre og påstå at dersom noen er i dårlig form, og veien mot uføre kan være kort- men de ikke vil “bli” uføre så anbefaler jeg en tur på RAK. Det er en slags reise hvor man kan bli skikkelig godt kjent med andre sider av seg selv så lenge man er åpen for det 🙂

Tusen takk for oppfølging og veiledning.»
Kvinne 45 år

«R A K har gitt meg all hjelpen jeg trengte. Ting som å kontakte NAV og ledere, skrive søknad og CV. Samtalene har hjulpet med å kartlegge for å finne ut av hva man vil».
Mann 25 år

«Jeg har slitt med sterk angst og depresjon i mange år, noe som også har resultert i at jeg ikke har klart å jobbe eller i det heletatt fungere i samfunnet.
Da jeg først kom inn på tiltaket var det såvidt jeg klarte å komme inn døra på RAK. Jeg hadde ingen forventninger, ingen mål. Jeg visste bare at jeg ikke kunne fortsette i samme dype spor som før. Jeg kunne jo faktisk bare snu i døra.
Etter hvert som tiden gikk vokste jeg bare sterkere og sterkere. Målet mitt ble satt sammen med RAK og drivkraften i meg satte igang for full styrke. Med den vanvittig store støtten og veiledningen fra min jobbkonsulent har jeg nå nådd målet mitt.
Med en stor dose vilje og en stor dose støtte fra RAK, kan jeg si med hånda på hjertet at jeg nå går RAK i ryggen på jobb med stor selvtillit og klar for å møte livets utfordringer som måtte dukke opp».
Kvinne 34 år

«Da jeg først fikk vite at jeg skulle få hjelp av R A K til å avklare arbeidsevne og å komme tilbake i arbeid, ble jeg litt skeptisk. Det eneste jeg visste om R A K var at de drev med Varig tilrettelagt arbeid. Der følte jeg jo ikke at jeg var?! Men da jeg møtte jobbkonsulenten, skjønte jeg at her var det hjelp å få – endelig begynte det å skje noe! Ikke minst var det veldig positivt å få kartlagt alt jeg faktisk kan og klarer; jeg hadde lenge hatt mest fokus på alt jeg ikke fikk til. Dette, i tillegg til en veldig positiv og dyktig jobbkonsulent, ga meg troa på meg selv og at dette skulle løse seg. Det ble noen opp- og nedturer, men jeg følte hele tiden at dette var min prosess, og det gjør det enklere å delta aktivt i både å finne praksisplasser, og i søkeprosessen til ny jobb. Etter endt tiltak sitter jeg igjen med en bedre selvfølelse og en fast stilling som passer meg og mine behov».
Kvinne 46 år

«NAV og R A K har samarbeidet, også med meg. Føler alt har vært i min interesse. Etter 5 år med depresjon har jeg fått tid til å ta et skritt av gangen. Det har gitt meg både motivasjon og selvtillit til å fortsette å gå fremover, samtidig som jeg lettere holder negative tanker unna. Den økonomiske støtten og påpeking av mine ressurser og positive egenskaper har bidratt til at jeg holder fokus på det som gjør meg godt. Fortsatt klarer jeg å ta et skritt av gangen og det gir meg godt håp og positive forventninger til fremtiden. Så takk til jobbkonsulenten for at du så meg og oppmuntret meg der jeg befant meg.» 
Kvinne 57 år

«Var veldig skeptisk da jeg fikk tilbud ved RAK, men ble veldig positivt overrasket. Følte meg velkommen fra første stund, fikk god opplæring og veiledning hele veien. Med god hjelp fra RAK har jeg nå fast jobb i en bedrift jeg stortrives i».
Kvinne 39 år

«Veldig motiverende og fin oppfølging. Fint med en person du kan støtte deg på og få hjelp av på veien til jobb. Alt i alt en veldig god opplevelse og støttespiller».
Kvinne 44 år

Dette er et meget fint tilbud. Jeg slet selv etter mange år som arbeidsledig, og fikk gnisten tilbake. Mange muligheter, enten det er intern praksis i trygge, hyggelige omgivelser, eller hjelp til å få jobbe i ordinær bedrift. Praksisen jeg utførte var veldig fin å ha på CV, da jeg plutselig fikk telefon fra en arbeidsgiver som trengte en med min erfaring. Anbefales varmt!» 
Mann 29 år

«Har vært i tiltak andre steder, men R A K er annerledes. Her blir du fulgt opp 100 % og det blir individuelt tilrettelagt for hver enkelt og hva man trenger. Kunne ikke hatt bedre forutsetninger for å komme ut i jobb.»
Kvinne 34 år

«Jeg har fått en avklaring av min arbeidsevne og endte opp med jobb til slutt. Jobbkonsulenten er pålitelig, en pådriver og gjør det beste hun kan for arbeidssøkerne.»
Mann 34 år

«R A K er en fin plass for alle og en god mulighet til arbeidstrening. Snille og omtenksomme ledere, bra arbeidsoppgaver og stadig nye.»
Mann 22 år

«Hei. Jeg er en dame på 59 år. Har vært på R A K i 1 år. Jeg har fått hjelp til jobbtrening på forskjellige plasser som interesserer meg. Hjelp til jobbsøking og CV. Det endte med jobb. Det er en fin plass. Hyggelige kolleger. Det er til å anbefale på det sterkeste.»
Kvinne 59 år

«Når jeg kom til R A K så hadde jeg vært arbeidsledig i 3-4 år. Jeg fikk god tilrettelegging i forhold til dette. Jeg har vært hos R A K i 1 år og fått meg en fast stilling i eksternt firma takket være ansatte ved R A K og god tilrettelegging.»
Mann 24 år

«Da jeg kom til RAK ble jeg møtt med hyggelige og imøtekommende mennesker, blandt de ansatte og de i samme tiltak som meg. Jeg ble møtt med forståelse og tilrettelegging for mine behov, noe som lot meg utvikle meg i mitt eget tempo. Her kommer du til en jobb hvor du har lov til å være deg selv, dine positive egenskaper blir satt ut i et verdifullt arbeid, og dine utfordringer er fullstendig akseptert, og det er rom for å utfordre seg selv. De ansatte er vant til mennesker med ulike utfordringer, både store og små. Man får en følelse av at det er trygt og utvikle seg, og de ansatte er der for å støtte deg, komme med anbefalinger, og finne løsninger. Da jeg begynte på RAK, trodde jeg aldri at jeg et år senere kom til å være der jeg er i dag. Jeg ser en framtid hvor jeg kan stå på mine egne ben, og takle en vær utfordring yuten at den påvirker meg på det nivået det gjorde før. Alt dette er til takke for de fantastiske ansatte, som med sin tett oppfølging sørger for at din jobb i hverdagen er så behagelig og givende som mulig».
Kvinne 22 år

«Jeg har vært på mage tiltak tidligere. Det har vært fint å være på RAK. Jeg har fått mye hjelp her, er fornøyd med oppfølgingen og skal nå starte med utdanning. Det er viktig å bli møtt på en god måte, men du må også bidra selv!».
Mann 37 år

«Jeg kom inn på R A K og jeg hadde kun en ting i mitt hode, det var å bli ufør. Jeg hadde gått arbeidsledig veldig lenge, så jeg mistet troen på meg selv i jobbsammenheng. Men etter et halvt år her på R A K med samtaler og div, så sitter jeg med bare positive tanker. Jeg har klart å komme meg i jobb og fått fast stilling. PS. Vær ærlig og åpen på din situasjon og vær bestemt på hva du vil, så ordner det seg, tar litt tid. Og en ting til: du må klare å jobbe med deg selv under den tiden du er på tiltak her».
Mann 49 år

«Takk til R A K på Revetal! Etter å ha møtt veggen av flere grunner, har det vært en fin tid å få bygge seg opp både psykisk og fysisk ved å være på tiltak ved R A K. Der ble jeg møtt med mennesker som viste hensyn og forståelse for min situasjon. R A K er en bra plass for landing, vedlikehold og take-off. Jeg anbefaler R A K på det varmeste».
Mann 59 år

«1000 takk til R A K på Revetal. Jeg har vært ca. 1 år i arbeidsavklaring her. Det er i utgangspunktet en tøff ting å få avklart helsen sin i forhold til jobb. De ansatte har vært helt fantastiske og jeg har opplevd det som en fin tid, samtidig en tøff tid. Du må ta tak i deg selv og dine utfordringer. De har vært en flott støtte. Jeg har nå fått troa på meg selv og at jeg faktisk duger til noe. Anbefaler R A K på det varmeste. Blitt skikkelig glad i dem, som en «liten» familie!»
Kvinne 45 år